Systems Engineering

 • Belysa behov och möjligheter
 • Strukturera och bryta ner helheter i lämpliga delsystem
 • Utnyttja bästa tillgängliga vetande, processer och metoder bland olika discipliner

599px-Systems_Engineering_Process_II.svg

Wikipedia Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK)

Upphandling enligt LOU/LUFS

 • Nedbrytning av komplexa system och krav
 • Författande av tekniskt specifikationer
 • Genomförande av upphandling enligt LOU med utvärdering
LOU

Installation, Drift och Underhåll

 • Planering av infrastruktur med installation av nätverk, servrar och klienter
 • Konfigurering av molntjänster, t.ex. Microsoft Office 365 Premium eller Dropbox
 • Installation av applikationer
 • Hemarbetsplats
 • Konfigurering av smartphones
 • Övervakning och fjärrsupport med TeamViewer
Teamviewer