599px-Systems_Engineering_Process_II.svg

Upphandling enligt LOU/LUFS

  • Nedbrytning av komplexa system och krav
  • Författande av tekniskt specifikationer
  • Genomförande av upphandling enligt LOU med utvärdering
LOU

Installation, Drift och Underhåll

  • Planering av infrastruktur med installation av nätverk, servrar och klienter
  • Konfigurering av molntjänster, t.ex. Microsoft Office 365 Premium eller Dropbox
  • Installation av applikationer
  • Hemarbetsplats
  • Konfigurering av smartphones
  • Övervakning och fjärrsupport med TeamViewer
Teamviewer